Závislé osoby – transferové oceňovanie (ekonomická podstata – širší prehľad právnej úpravy). Transferové oceňovanie 2023 (1/7)

Úvod

Jedným z najzložitejších problémov v teórii a praxi účtovníctva a zdaňovania je problém oceňovania. Tento príspevok je zameraný na oceňovanie obchodov medzi závislými osobami najmä pre účely dane z príjmov. …