Aktualizované poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu DPH (rok 2023)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo Oznámenie č.MF/020232/2022-731 o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (FS/25/2022). Ďalej uvádzame vybrané informácie; v prílohe článku nájdete celý dokument oznámenia a poučenia k vyplneniu kontrolného výkazu.

  • Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (DPH) sa nemení – zostáva v platnosti tlačivo kontrolného výkazu DPH platné od roku 2021 podľa oznámenia č.MF/015393/2020-731 (FS/18/2020).
  • Od 1. januára 2023 sa čiastočne mení len poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu DPH, lebo tam boli zahrnuté zmeny v ustanoveniach §25a a §53b týkajúce sa opravy základu dane a dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky (nezaplateného záväzku) podľa novely zákona o DPH číslo 516/2022 Z.z.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.