Aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania DPH (rok 2023)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo Oznámenie  č.MF/020231/2022-731  o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (FS/24/2022). Ďalej uvádzame vybrané informácie; v prílohe článku nájdete celý dokument oznámenia a poučenia k vyplneniu tlačiva.

  • Vzor daňového priznania dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nemení – zostáva v platnosti tlačivo daňového priznania DPH platné od roku 2021 podľa oznámenia č.MF/017342/2020-731 (FS/19/2020).
  • Od 1. januára 2023 sa čiastočne mení len poučenie na vyplnenie daňového priznania DPH, lebo tam boli zahrnuté zmeny v ustanoveniach § 25a a § 53b týkajúce sa opravy základu dane a dane z dôvodu nezaplatenej (nevymožiteľnej) pohľadávky podľa novely zákona o DPH číslo 516/2022 Z.z.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.