Ako zdaniť úrazovú rentu?

Daňovník mal úraz z trvalými následkami, pričom mu vznikol nárok na úrazovú rentu, ktorú bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Musí takúto úrazovú rentu zdaniť?

Riešenie:

V praxi sa častokrát mýli úrazová renta na komerčnej báze (§9 ods.2 pism. i)) a úrazová renta vyplácaná zo sociálnej poisťovne. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t. j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Na úrazovú rentu ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má po splnení podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) nárok zamestnanec zamestnávateľa (podľa §16 zákona) a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia (podľa §17 ods.2 zákona), …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.