Ako sa opravia chyby vo výnosoch zistené neskôr? Účtovný a daňový pohľad.

Platí časová a vecná súvislosť rovnako pre účely účtovníctva aj pre účely dane z príjmov ? Ako sa stanoví významná suma a nevýznamná suma ? 

Podľa zásady nezávislosti účtovného obdobia ( §3 zákona 431/2002 ) sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. V účtovníctve tiež platí zásada, že po schválení výsledku hospodárenia na valnom zhromaždení sa už do starého účtovného obdobia neúčtuje a všetko sa opravuje v účtovníctve bežného účtovného obdobia (opravy chýb minulých účtovných období). Pritom nevýznamné sumy opráv chýb minulých účtovných období sa účtujú na príslušné účty druhových výnosov (nákladov) a významné opravy chýb sa účtujú do strát alebo ziskov minulých rokov (429, 428) – vyplýva to z ustanovení § 5 a § 59 ods. 13 postupov účtovania.

Z daňového hľadiska platí …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.