Ako sa odvolať voči rozhodnutiu daňového úradu – príklad, vzor.

ABC s.r.o., Horná 7, 971 01 Prievidza, DIČ: 2030405060

 

DAŇOVÝ ÚRAD ….
Prievidza, 21.01. 2023

Vec: Odvolanie

Podľa § 72 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov podáva daňový subjekt nasledovné odvolanie.

A) Odvolanie podáva daňový subjekt:

ABC s.r.o., Horná 7, 97101 Prievidza, DIČ: 2030405060

B) Označenie prvostupňového orgánu:

DAŇOVÝ ÚRAD …

C) Číslo rozhodnutia, proti ktorému smeruje odvolanie:

Rozhodnutie č.100200300/2023 zo dňa 14.01. 2023 na vyrubenie rozdielu dane z príjmov právnickej osoby za rok 2020 v sume 30 000 eur.

D) Dôvody podania odvolania:

Daňový subjekt nesúhlasí s výrokom a odôvodnením napadnutého rozhodnutia – nesúhlasí s vyrubením rozdielu dane z príjmov právnickej osoby za rok 2020 v sume 30 000 eur, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.