§83 Pokračovanie v živnosti v prípade úmrtia platiteľa dane – komentár DPH

Obsah
4.66 strany
Tento článok obsahuje komentár k §83 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Zákon o DPH v ustanovení §83 upravuje postup pri úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, ak

  • sa po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, pokračuje v živnosti,
  • sa po úmrtí fyzickej osoby, platiteľa dane, nepokračuje v živnosti.

Je dôležité pripomenúť, že ak určitú oblasť neupravuje zákon o DPH, potom sa na správu dane použijú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.