§76 – komentár k postupom účtovania – účtovná trieda 61

Obsah
4.24 strany
Tento článok je komentárom k §76 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.
Účtovná trieda 61
Na účtoch účtovej skupiny 61-Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (účty 611, 612, 613, 614) sa účtujú zásoby vlastnej výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvieratá). Zvýšenie stavu zásob vlastnej výroby sa účtuje v prospech výnosov (zápis 12x/61), a zníženie opačne na ťarchu výnosov (zápis 61x/12x).

V oblasti zásob vlastnej výroby sa v praxi účtuje spravidla na základe podkladu z výroby, kde sú uvedené prírastky a úbytky v merných jednotkách (napr. kilá, kusy, metre). Ocenenie na účtoch zásob vlastnej výroby je na úrovni vlastných nákladov. Preto pri inventarizácii predstavujú zostatky na účtoch zásob vlastnej výroby (121, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.