§75 – komentár k postupom účtovania – Výnosy, účtovná trieda 60

Tento článok je komentárom k §75 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.
Účtovná skupina 60
V prospech účtov účtovej skupiny 60-Tržby za vlastné výkony a tovar (účty 601, 602, 604, 606, 607) sa účtujú tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre hospodársku činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31-Pohľadávky alebo účtu 211-Pokladnica.

Z hľadiska vykazovania vo výkaze ziskov a strát podotýkame, že spolu na jednom riadku sa vykazujú výnosy z predaja tovaru (účty 604, 607), lebo kúpa a predaj nehnuteľnosti účtovaný na účte 607 je tiež v istom zmysle tovar (tovar predaný v zmenenom stave).

Z hľadiska vykazovania vo výkaze ziskov a strát tiež upozorňujeme, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.