Rozdelenie príjmov a výdavkov v združení

Obsah
0.3 strany
Štyri fyzické osoby podnikajú na základe zmluvy o združení bez právnej subjektivity, pričom jeden z nich je poverený spravovaním tohto združenia. V zmluve majú určené, že dve fyzické osoby preberajú práva a povinností v pomere 30 % a dve z nich vo výške 20 %. Týmto pomerom sa bude deliť aj zisk a strata. Ako zahrnú príjmy a výdavky tieto fyzické osoby do svojho daňového priznania?

Riešenie:

Zákon vychádza z princípu rovných dielov, ak zmluva neurčuje inak. Ak sa zisk alebo strata delí podľa pomerov určených v zmluve, potom aj príjmy a výdavky sa zahrnú pomerom 30 %  pre dve FO a 20 % pre druhé dve FO.

§10

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.