§49a – Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §49a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Od 1.1.2021 novela zákona o dani z príjmov (č. 416/2020 Z. z.) uviedla do platnosti nové pravidlá pri registrácii daňovníkov na účely dane z príjmov. Avšak podľa prechodného ustanovenia §52 zzk/1 ZDP platí, že úpravy §49a v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatnia v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022. Teda daňovník pri pravidlách registácie podľa tohto zákona si v roku 2021 musí dať pozor, že sa neaplikuje toto ustanovenie ale platí prechodne ustanovenie v §52zzi ods.5 až 16 ZDP. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.