§43 – Daň vyberaná zrážkou – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §43 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.
Úvod
Ustanovenie o zrážkovej dani je spoločným ustanovením pre fyzické osoby ako aj právnické osoby. Daňový princíp je v určitých momentoch postavený na tom, že, aby sa zabezpečil výber dane, resp. aby príjemca nemusel riešiť otázku podávania daňového priznania, vyberie daň ten kto uhrádza platbu a odošle ju na účet finančnej správy, čo má povinnosť aj oznámiť. Štandardne vybratím zrážkovej dani sa považuje príjem za daňovo vysporiadaný, ale v určitých prípadoch je možné takúto zrážkovú daň považovať aj za preddavok dane za účelom započítania v daňovom priznaní čo rieši ustanovenie §43 ods.6 a 7 ZDP. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.