§37 – Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky – komentár

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §37 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ustanovenie tohto zákona je len technickým prvkom, ako má zamestnanec preukazovať svoj nárok na uplatnenie

  1. Nezdaniteľnej časti na manželku ako aj prípady, ak je dôchodcom podľa §11 ods.6 ZDP §11), ide o doplnkové dôchodkové sporenie ( §11 ods.8 ZDP) ako aj nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť §11 ods.12 ZDP)
  2. Nárok na daňový bonus §33)
  3. Nárok na zamestnaneckú prémiu (momentálne sa neaplikuje)
  4. Nárok na bonus na zaplatené úroky §33a)

Spôsob preukazovania je hneď definovaný v §37 ods.1 a 2 ZDP a to:

  • a) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa §11 ods.3 vystaveného oprávneným subjektom a čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela),

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.