§33a – Daňový bonus na zaplatené úroky – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §33a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Od 1.1.2018 (novela č. 279/2017 Z. z.) sa zaviedlo nové ustanovenie a to bonus na zaplatené úroky ( §33a) pri úveroch na bývanie. Toto ustanovenie sa vzťahuje k daňovníkovi, fyzická osoba, pričom podľa zákona je možné uplatniť tento bonus na úroky na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie (§1 ods.6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. ) najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.