§31 – Prepočítací kurz – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §31 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Daňový zákon obsahuje ustanovenie, ktoré rieši prípady, ak daňovník má príjmy a výdavky v inej mene ako je mena eur.

Daňový princíp vychádza z dvoch základných princípov
Daňovník ako účtovná jednotka ( zs/2002-431/1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov)
V tomto prípade sa uplatňuje princíp preceňovania v súlade so zákonom o účtovníctve, ktorý je definovaný v §24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s výnimkou definovanou v §31 zákona 595/2003 ZDP (zrážková daň, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.