§30c – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §30c zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ide o podporu v oblasti projektov výskumu a vývoja daňovníka z príjmami podľa §6 ods.1 a 2 ZDP alebo právnickej osoby. Účelom pre super odpočet je podporiť vlastné náklady na výskum a vývoj, pričom je možné zahrnúť do tohto výpočtu aj určitý okruh externých služieb, ktoré definuje práve §30c ZDP. Od základu dane možno odpočítať len daňové výdavky podľa §2 ods.i) ZDP, ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka, teda je nutné analytická evidencia. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.