§30a – Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §30a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ide o investičnú pomoc podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená za účelom podnikania, ktorá

  • a) podá na ministerstvo hospodárstva žiadosť o investičnú pomoc (ďalej len „žiadosť“),
  • b) má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
  • c) je zapísaná v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.