§25 – vstupná cena hmotného a nehmotného majetku – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §25 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Štandardne oceňuje daňovník majetok v súlade s účtovnými princípmi. Avšak treba vnímať ustanovenie §25 ZDP, kde sa rieši oceňovanie hmotného a nehmotného majetku.
Obstarávacia cena (§ 25/1/a)
Daňový zákon sa odvoláva na §25 ods.6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Teda daňová obstarávacia cena je totožná s účtovnou. Je tu však výnimka. Obstarávacia cena sa uplatňuje aj v prípade, ak ide o bezodplatne nadobudnutý majetok od FO darom, pričom u darcu nie je naplnená podmienka oslobodenia od dane z príjmov podľa §9 a tento majetok nebol zaradený v obchodnom majetku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.