§19 ods. 2 písm. a) až k) Daňové výdavky – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §19 ods.2 zákona 595/2003  zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

ods. 2

V tomto ustanovení zákona sú presne vymedzené určité okruhy daňových výdavkov. Je to prepojené na §2 ods.i ZDP, kde je uvedené, že pravidlá daňového výdavku platia podľa tohto všeobecného ustanovenia len ak tento zákon neustanovuje inak. Práve §19 vymedzuje a špecifikuje určitý okruh daňových výdavkov.
písm. a)
Toto ustanovenie vymedzuje okruh daňových výdavkov (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov. Zákon sa odvoláva len príkladmo na určitý okruh zákonov (osobitných predpisov). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.