Zákon o účtovníctve – vybrané témy  pre manažérov

  1. Účtovníctvo v súčasnosti upravuje zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V slovenskej legislatíve je to jediný zákon o účtovníctve, pre všetky právne subjekty – účtovné jednotky (napr. štátny podnik, obchodná spoločnosť, fyzická osoba, banka, poisťovňa, obec, nezisková organizácia), k čomu je prispôsobený aj jeho pojmový aparát tak, aby pokryl tento široký záber.
  2. Zákon o účtovníctve je harmonizovaný s právom Európskej únie, pričom prevzaté euro smernice sú v prílohe zákona (v počte 13); za prevzatie smerníc do národnej legislatívy zodpovedá vláda. Úplné znenie prevzatých euro smerníc je dostupné na webovom sídle EÚ, kde ich užívateľ nájde aj v slovenskom jazyku,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.