§17f a §17g Osobitná úprava platenia dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia

Tento článok obsahuje komentár k §17f zákona 595/2003 a g zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Nové ustanovenie zákona zavádza pojem zdanenia presunu majetku do zahraničia, pričom v praxi môže dôjsť k posúdeniu buď

  • a) Ako predaj majetku
  • b) Ako predaj podniku

 

Ide o vyčíslenie osobitného základu dane pre právnické osoby (rezidentov aj nerezidentov), ktorý presúvajú svoj majetok zo sídla alebo stálej prevádzkarne alebo ak ide o prípad presunu podnikateľskej činnosti do zahraničia. V daňovom priznaní ide o osobitný základ dane v IV časti DP pre PO.
  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.