§17b – Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §17b zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Zákon o dani z príjmov definuje pojem vkladu v §2 ods.ac ZDP
Účtovné hľadisko
Z účtovného hľadiska postupuje daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v súlade s §27a a §27b opatrenia MF SR č. 23054/2002-92. Predmetom nepeňažného vkladu môže byť

  • a) podnik alebo jeho časť
  • b) individuálne vložený majetok

V prípade že ide o vklad podniku, potom sa musí uplatniť postup ocenenia podľa §27 ods.2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a teda u prijímateľa musí byť podnik alebo jeho časť ocenená v reálnych hodnotách. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.