§ 79 – komentár k postupom účtovania – účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

Tento článok je komentárom k §79 zákona 740/2002 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.
Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti
Podľa názvu tejto účtovej skupiny by sa dalo predpokladať, že sa tu do výnosov účtuje zúčtovanie (rozpustenie, zrušenie) rezerv a opravných položiek tvorených predtým na ťarchu nákladov; sú tu však len dva účty (655, 657), ktoré majú iný obsah. Pre úplnosť však ďalej stručne uvádzame, ako sa účtujú rezervy a opravné položky.

Podľa § 19 postupov účtovania sa rezervy tvoria na budúce dôvodne očakávané náklady vyvolané minulými udalosťami. Rezervy sa tvoria v odhadovanej sume potrebnej na pokrytie budúceho záväzku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.