§ 74 postupov účtovania – VÝNOSY – účtová trieda 6

Tento článok je komentárom k § 74 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.

Účtovná závierka obsahuje numerické účtovné výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát, a tiež poznámky, ktoré tieto výkazy slovne komentujú a vysvetľujú. V súvahe sa meria majetková pozícia účtovnej jednotky priebežne od jej vzniku až do jej zániku – preto sa konečné stavy súvahových účtov aktív a pasív prenášajú ako začiatočné stavy do ďalšieho roku (princíp bilančnej kontinuity).

Naproti tomu produkčná schopnosť (schopnosť vytvárať zisk) účtovnej jednotky sa meria na výsledkových účtoch (účty nákladov a výnosov) len za daný rok, teda k poslednému dňu účtovného obdobia sa výsledkové účty vždy vynulujú uzatvorením na účet 710-Účet ziskov a strát. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.