§ 70 Vedenie záznamov – komentár DPH

Obsah
2.19 strany
Tento článok obsahuje komentár k §70 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Platiteľ dane je povinný viesť podrobné záznamy v členení na uskutočnené dodávky tovarov a služieb a prijaté dodávky tovarov a služieb, z toho osobitne záznamy o

  • dodávkach tovarov a služieb do iného členského štátu,
  • nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,
  • prijatí služieb z iného členského štátu,
  • o dovoze tovaru z tretích štátov,

a to podľa jednotlivých zdaňovacích období. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane.

Platiteľ dane vedie záznamy o tovaroch a službách na účely odpočítania dane a člení ich na

  • tovary a služby s možnosťou odpočítania dane,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.