§ 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru – komentár DPH

Obsah
4.82 strany
Tento článok obsahuje komentár k §69a zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Na základe ustanovenia §48 ods.3 zákona o DPH je tovar z tretích štátov oslobodený od dane pri dovoze v prípadoch, keď bezprostredne po dovoze tovaru nasleduje dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré je oslobodené od dane podľa §43 zákona o DPH.

So zámerom zjednodušenia uplatňovania zákona o DPH pre zahraničných podnikateľov, ktorí dovážajú tovar z tretích štátov, napr. z Ruska, z Ukrajiny, cez Slovenskú republiku, a vyhnutia sa administratívnym povinnostiam (registrácia za platiteľa dane, podávanie daňových priznaní, podávanie súhrnných výkazov) je možné, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.