§ 55 0dpočítanie dane pri registrácii platiteľa – komentár k DPH

Obsah
7.69 strany
Tento článok obsahuje komentár k §55 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Novoregistrovaný platiteľ dane môže odpočítať daň viažucu sa na cenu tovarov a služieb, ktoré nadobudol a prijal v postavení zdaniteľnej osoby predtým ako sa stal platiteľom dane. Dôležitou podmienkou odpočítania dane je skutočnosť, že tovary a služby použije na svoje dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane – ide o zásadnú podmienku, pretože oddaniť možno len také prijaté plnenia, ktoré sa stanú súčasťou cien poskytovaných plnení podliehajúcich dani.

Ak majetok (okrem zásob) a služby už zdaniteľná osoba zahrnula do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov v predchádzajúcich rokoch, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

10

12€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.