Prenos povinnosti platiť DPH pri zahraničnej dodávke ( prenos daňovej povinnosti )

Obsah
8.15 strany
Daňová povinnosť vo všeobecnosti znamená, že štátu vzniká právo  žiadať daň od osôb, ktorým to zákon vymedzuje. Týmito osobami sú štandardne dodávatelia, ktorí dodávku uskutočňujú, ale nemusí to tak byť vždy,  v určitých prípadoch  môžu daň štátu odvádzať príjemcovia dodávky, ktorí sú  odberateľmi od zahraničných osôb.

Dôsledkom prenosu daňovej povinnosti od zahraničného dodávateľa na slovenského podnikateľa sa zahraničná zdaniteľná osoba nemusí v SR registrovať podľa § 5 zákona o DPH, keďže štátu daň namiesto neho odvedie tuzemská osoba ako príjemca tovaru alebo služby.

K povinnosti preniesť daňovú povinnosť od zahraničného dodávateľa neusadeného v SR na príjemcu v SR dochádza:

  • podľa §69 ods.2 zákona o DPH, kedy je daňová povinnosť prenesená na príjemcu – zdaniteľnú osobu v SR,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.

Komentáre su uzatvorené.