§ 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane – komentár k DPH

Tento článok obsahuje komentár k §51 zákona 222/2004  Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Právo odpočítania vstupnej dane (vznik práva na odpočítanie dane upravuje §49 zákona o DPH) môže platiteľ dane uplatniť, ak má k dispozícii doklady, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v §49 ods.2 pism. a) , c) a d) zákona o DPH, to znamená

  • v prípade kúpy tovaru alebo prijatia služby v tuzemsku od platiteľa dane za cenu s daňou je to faktúra vyhotovená platiteľom dane – dodávateľom,
  • v prípade dodania tovaru alebo služby, ak je povinnosť zaplatiť daň na výstupe prenesená z dodávateľa (zahraničnej osoby alebo platiteľa dane) na príjemcu plnenia,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.