§ 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru – komentár k DPH

Tento článok obsahuje komentár k §48 zákona 222/2004  Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Oslobodený od dane je dovoz tovaru, pokiaľ by dodávka rovnakého tovaru v tuzemsku bola oslobodená od dane, napr. dovoz lietadla leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú prepravu, pretože dodanie takéhoto lietadla v tuzemsku je oslobodené od dane podľa §47 ods.10 zákona o DPH.

Podľa §12 zákona o DPH sa na daň pri dovoze tovaru vzťahujú ustanovenia colných predpisov, to znamená Colný kódex Únie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie – zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.