§ 46 Oslobodenie prepravných (dopravných) služieb od dane – komentár k DPH

Tento článok obsahuje komentár k §46 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Podľa §16 ods.4 zákona o DPH je miestom dodania dopravy osôb miesto, kde sa doprava vykonáva, a ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prejdeným vzdialenostiam v týchto štátoch. Znamená to, že pri osobnej doprave na území tuzemska je miestom dodania služby tuzemsko a dopravca, či už zahraničný alebo tuzemský, je povinný zaplatiť daň z osobnej dopravy uskutočnenej na území Slovenska. Táto povinnosť neplatí v prípade, ak osobná doprava vykonaná na území tuzemska predstavuje osobnú dopravu:

  • z tuzemska do zahraničia,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.