Zníženie rozsahu použitia nehnuteľnosti na podnikanie a vykonávanie aj činnosti oslobodenej od dane bez nároku na odpočítanie DPH

Platiteľ dane v septembri 2015 kúpil nehnuteľnosť, pri ktorej predpokladal jej využitie na účely podnikania vo výške 70 % a na iný účel ako na podnikanie vo výške 30 %. DPH uvedená vo faktúre bola vo výške 20 000 eur. Platiteľ dane uskutočňoval v rámci podnikania len zdaniteľné obchody, ktoré podliehajú zdaneniu.

Pomerná výška dane, ktorá zodpovedala rozsahu použitia nadobudnutej nehnuteľnosti na účely podnikania podľa §49a  zákona o DPH predstavovala výšku 14 000 eur (20 000 x 70 %).

Platiteľ dane neskôr –  v júli 2016 zmenil pôvodne stanovený rozsah použitia tejto nehnuteľnosti na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie (úprava podľa §54a) a to tak, že začal nehnuteľnosť na účely podnikania využívať vo výške 50 %. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.