Zmeny v účtovnej závierke od 1. 1. 2018

Obsah
1.91 strany
Vo Finančnom spravodajcovi boli aktuálne uverejnené nové príspevky 15, 16 a 17 týkajúce sa účtovnej závierky účtovných jednotiek všetkých kategórií. Zmeny sa týkajú hlavne zavedenia právnej úpravy kapitálového fondu z príspevkov v Obchodnom zákonníku. V rovnakej súvislosti sa doplnili aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva s účinnosťou od 1. januára 2018.

Zmeny je možné zhrnúť nasledovne:

Príspevok č. 15 Finančného spravodajcu – Opatrenie MF SR zo 6. decembra 2017 č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní