Zrušenie povinnosti ocenenia reálnou hodnotou pri prechode na mikro účtovnú jednotku

Naša spoločnosť sa v roku 2020 stala mikro účtovnou jednotkou. Z dôvodu prechodu na metodiku mikro účtovnej jednotky máme povinnosť zrušiť ocenenie cenných papierov na reálnu hodnotu. Ako sa to zaúčtuje a aký to má daňový dopad ?

Podľa §14 ods.20 postupov účtovania sa zmena reálnej hodnoty cenných papierov zaúčtovaná v minulosti pri účtovnej závierke výsledkovo, teda do nákladov alebo výnosov podľa  §14 ods.8 a ods. 9 postupov účtovania, pri prechode na metodiku mikro účtovnej jednotky, odúčtuje voči účtom minulých výsledkov hospodárenia 428 alebo 429, napríklad zápisom 429/251 alebo zápisom 251/428.

Daňové posúdenie je nasledovné. Podľa §17 ods.36 ZDP v zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal mikro účtovnou jednotkou a v minulosti zahrnul do výsledku hospodárenia zmenu reálnej hodnoty cenných papierov – sa základ dane:

  1. a) zvýši o hodnotu účtovanú do nákladov a odúčtovanú na účet nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet neuhradená strata minulých rokov.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.