Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac v prípade, ak platiteľ dane prestal spĺňať obratovú podmienku v zmysle §77 ods.2 zákona o DPH pre štvrťročné zdaňovacie obdobie

Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 1. januáru 2010 mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Tomuto platiteľovi dane umožňuje zákon o DPH pokračovať v zdaňovacom období kalendárny štvrťrok, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť obratovú podmienku podľa §77 ods.2 zákona o DPH.

Platiteľ dane spĺňa obratovú podmienku aj po 1. októbri 2012, to znamená, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.