Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok – dobrovoľná zmena

Platiteľ dane registrovaný k 1. januáru 2008 mal zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. V roku 2016 mu však výrazne poklesli tržby a v sledovanom období od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016 dosahuje výšku obratu 60 000 eur.

Platiteľ dane spĺňa časovú podmienku, ale …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.