Zdanenie príjmu z predaja podielového listu

Obsah
0.43 strany
Príklad č.1

Fyzická osoba kúpila podielové listy. Počas ich držby sa rozhodla ich previesť na inú fyzickú osobu odplatne v rámci tuzemska. Pri predaji uplatnili aktuálnu cenu podielového listu. Musí fyzická osoba takýto príjem zdaniť?

Riešenie:

Nemusí ide o príjem oslobodený od dane z príjmov

Príklad č.2

Daňovník odkúpil v januári 2017 od istej fyzickej osoby podielový list za 960 €, ktorá podielový list kúpila od správcovskej spoločnosti za 920 €. Aktuálna cena podielového listu v deň predaja bola vo výške 930 €. Príjem fyzickej osoby, ktorá kúpila podielový list od správcovskej spoločnosti, z predaja podielového listu je do výšky 930 € oslobodený od dane. Zvyšná časť vo výške 30 € je príjmom, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.