Záväzky v cudzej mene – aký kurz?

Príklad

Spoločnosť ABC, s.r.o. eviduje vo svojom účtovníctve rôzne   nezaplatené záväzky v cudzej mene CZK, USD, GBP a to  po lehote splatnosti viac ako 360 dní a viac ako 720 dní,  na ktoré sa vzťahuje §17 ods.27  Zákona o dani z príjmov, a preto spoločnosti   vzniká  podľa     §17 ods.27  Zákona o dani z príjmov povinnosť si zvýšiť základ dane o zákonom stanovené percentá 20 %,  50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Poznámka: Ako názornú ukážku budeme predpokladať, že ide o daňové priznanie za rok 2016.

Aký kurz má spoločnosť použiť pri uplatňovaní §17 ods.27  Zákona o dani z príjmov:

  • kurz k 31.12.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.