Vzdelávacie služby a DPH

Poskytovanie vzdelávania školami, inými vzdelávacími inštitúciami alebo inými osobami fyzickými alebo právnickými v rámci rôznych seminárov a konferencií, je z hľadiska dane z pridanej hodnoty  považované za dodanie služby. Vzdelávacie služby môžu byť za podmienok stanovených zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od dane.

Je nevyhnutné správne určiť miesto dodania služby, t.j. či služba vzdelávania je predmetom DPH v tuzemsku, alebo v inom členskom štáte EÚ, t.j. podľa slovenského zákona o DPH, či sa miesto dodania určí podľa §151 alebo §16 ods.3.

V prípade, ak ide o služby vzdelávania, ktoré uvedené podmienky nespĺňajú a miesto dodania týchto služieb sa nachádza v SR,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.