Výstavba domu platiteľom DPH a jeho predaj s pozemkom

Obsah
1.72 strany
Platiteľ – s.r.o.  sa zaoberá stavebnou činnosťou a v rámci tejto činnosti  kupuje pozemky v niektorých prípadoch od súkromných osôb (nepodnikateľov), v niektorých prípadoch od podnikateľov a na pozemkoch postaví inej osobe dom.

V akom režime predáva pozemok pre nepodnikateľov – je možnosť, že by s.r.o. predávala tento pozemok aj bez DPH ? V akom režime uskutočňuje predaj pozemku s domom pre podnikateľov ?

Riešenie:

Podľa §8 ods.1 pism. b) zákona o DPH výstavba domu na účely DPH je považovaná za dodanie tovaru. Ide o dodanie tovaru, ktoré nie je oslobodené od DPH, preto pri predaji vzniká daňová povinnosť. Oslobodenie od DPH v prípade domov (budov) sa podľa §38 ods.1 zákona o DPH  vzťahuje na také domy, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.