Účtovanie reklamácií pri obstarávaní a pri predaji zásob

Účtovanie reklamácií – úvod
V praxi sa stáva, že dodané zásoby nie sú v požadovanej kvalite, objednanom množstve, sú poškodené, nefunkčné alebo majú iné nedostatky a účtovná jednotka ich musí reklamovať.  Pod reklamáciou rozumieme písomné oznámenie dodávateľovi, že dodané zásoby nie sú v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Pri reklamácii treba vychádzať z dohodnutých všeobecných alebo reklamačných podmienok stanovených dodávateľom v tzv. reklamačnom poriadku, čo znamená dodržať termín a spôsob reklamácie. Reklamáciu u dodávateľa uplatňuje odberateľ. Ak v dodávke zistí nekvalitný, poškodený, nefunkčný alebo inak nevyhovujúci alebo vôbec nedodaný tovar alebo výrobok, vystaví tzv. reklamačný list, v ktorom uvedie dôvod a rozsah reklamácie, pričom od dodávateľa môže požadovať opravu alebo dodanie bezchybného tovaru, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.