Účtová trieda 5 – Náklady – príklady účtovania (1.)

Obsah
2 strany
V tejto časti uvádzame vecne ucelené príklady účtovania z praxe, obsah budeme postupne rozširovať a dopĺňať. V príklade uvádzame opis účtovného prípadu, druh účtovného dokladu, ilustračné sumy a súvzťažnosti MD/DAL. Pod príkladom uvádzame daňové súvislosti.

V príkladoch sú tieto druhy účtovných dokladov (UD):

 • ID – interný doklad
 • BV – bankový výpis
 • DF – došlá faktúra
 • VF – vyšlá faktúra
 • ERP – doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP)
 • PS – príjemka na sklad
 • VS – výdajka zo skladu
 • VD – výdavkový pokladničný doklad
 • PD – príjmový pokladničný doklad

  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

 • Ing. Vladimír Pastierik
 • Vladimír Pastierik
  Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.