Novela zákona o účtovníctve 2015

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2015 (www.nrsr.sk; tlač 1123). Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Touto novelou zákona o účtovníctve bude zavedené povinné triedenie účtovných jednotiek na tri veľkostné skupiny – mikro účtovné jednotky, malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky so zámerom zníženia administratívnej náročnosti; ide o metodiku prevzatú z článku 3 eurosmernice 2013/34/EÚ o individuálnej ročnej účtovnej závierke (§2 ods.5). Doterajšia metodika mikro účtovnej jednotky bola dobrovoľná, nové veľkostné triedenie účtovných jednotiek je povinné.
  • Pokiaľ ide o právnu formu zatriedenie do veľkostnej skupiny sa týka týchto účtovných jednotiek – obchodná spoločnosť,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.