Rezerva na audit

Ako sa premietnu náklady na overenie účtovnej závierky za rok 2019 do daňových nákladov, keď rezerva na audit nie je daňová rezerva ? 

Rezerva na audit účtovnej závierky je nedaňovou rezervou, lebo nie je uvedená v ustanoveniach §20 ods.9 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Náklady na audit účtovnej závierky, prípadne náklady na zostavenie daňového priznania, však budú daňovým nákladom v závislosti od použitej metodiky.

Jedna možnosť je taká, že náklady na audit budú v skutočnej výške zaúčtované do decembra 2019 (účtovný zápis 518/321). Ide o bežný decembrový náklad na externé služby v skutočnej výške (nie odhadom), preto nie je dotknutá metodika rezerv; ide však o položku podmienenú zaplatením ( §17 ods.19 pism. f) ZDP). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.