Projekt „Prvá pomoc“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti

Vláda SR oznámila, že pripravila tzv. prvú pomoc pre udržanie zamestnanosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre pandémiu COVID-19. Ďalej uvádzame pre rýchlu orientáciu rešerš tejto témy, ale v praxi treba používať úplné znenie predpisov (projektu).; projekt sa pre urýchlenie schvaľoval postupne, preto mal viac aktualizácii (6.4.; 8.4.; 17.4. 2020) a postupne prijímané opatrenia č.1 až 4.
Predpisy upravujúce štátnu pomoc na udržanie zamestnanosti
Ide o kombinovaný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie (Európsky sociálny fond) a štátneho rozpočtu SR (v pomere 85:15); všetky podrobnosti sú zverejnené na osobitnom webovom sídle (www.pomahameludom.sk).

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vydalo Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a odstránenia jej následkov schváleného vládou SR uznesením č.178 zo dňa 31. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.