Prevádzkové dotácia – daňové a účtovné súvislosti

Charakteristika prevádzkovej dotácie
Pojmom prevádzková dotácia v praxi označujeme dotáciu na hospodársku činnosť, teda na úhradu okamžitých nákladov ( §52a ods.3 postupov účtovania). Oproti tomu je investičná dotácia na obstaranie dlhodobého majetku, ktorý dopadá do nákladov postupne cez odpisy.
Daňové súvislosti prevádzkovej dotácie (podvojné účtovníctvo)
Podľa §17 ods.1 pism. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) sa pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia podľa správne vedeného podvojného účtovníctva. Inak, povedané, to čo je správne zaúčtované, a zákon o dani z príjmov neupravuje inak, platí aj pre daňové účely. Podľa §19 ods.2 pism. m) ZDP sú daňovými výdavkami aj výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky z prostriedkov štátneho rozpočtu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.