Preddavky na daň z motorových vozidiel v období pandémie KORONAVÍRUSU – ( § 18a zákona č. 67/2020 Z. z.)

Aktualizovaný článok z 21.04.2019

Mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne opatrenia. Štát už po niekoľký krát novelizuje zákon č.  67/2020 Z.z. Z. z. o mimoriadnych opatreniach počas pandémie. Jednou zo zmien má byť aj inštitút platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel podľa zákona č.  361/2014 Z.z. Z. z. o dani z motorových vozidiel. Zavádza sa  §18a „lexkorona“, ktorý má riešiť otázku platenia preddavkov. Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník k dani z motorových vozidiel nie je povinný platiť. Daňovník, ktorý nezaplatí preddavky podľa prvej vety, vyrovná daň z motorových vozidiel v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Teda zákon už v období apríl definuje, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.




Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.



Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.



Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.