Predaj automobilu do iného členského štátu – uplatňovanie DPH

Obsah
8.91 strany
Pri predaji automobilu do iného členského štátu je pre predávajúceho v SR – platiteľa DPH,  okrem informácie, či kupujúci je platiteľom DPH, potrebné vedieť, či  predmetný automobil spĺňa kritéria „nového dopravného prostriedku“, alebo je to len „ojazdený automobil“.

Pri predaji automobilu, ktorý spĺňa kritériá nového dopravného prostriedku, sa zákon o DPH vzťahuje aj na nezdaniteľné osoby – nepodnikateľov. 
Dodanie nového dopravného prostriedku zo SR do iného členského štátu
 V súvislosti s dodaním nového dopravného prostriedku sa podľa §3 ods.5 zákona o DPH   každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok zo SR do iného členského štátu, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcemu, považuje za zdaniteľnú osobu. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.