Pohľadávka a odvod DPH

Otázka:

Platiteľ DPH eviduje pohľadávku za predaj tovaru, ktorá bola splatná dňa 04.01.2017, je zaúčtovaná vo výnosoch, DPH bola odvedená. Pohľadávka nebude zaplatená ani do konca roku 2017, je predpoklad že sa ju nepodarí vymôcť vôbec. Ako postupovať z hľadiska DPH ?

— —- — — — — — —- — — — — — —- — — — — — —- — — — — — —- — — — — — —- — — — — — —- — — — — — —- — — — — — —- — — — —

Riešenie:

Platiteľovi vznikla povinnosť odviesť DPH pri dodaní tovaru alebo služby podľa §19 ods.1 zákona o DPH. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.