Opravný kontrolný výkaz – príklad

Platiteľ dane podal za zdaňovacie obdobie január kontrolný výkaz spolu s daňovým priznaním dňa 20. februára. Dňa 24. februára zistil, že v podanom kontrolnom výkaze uviedol nesprávne údaje o celkovej sume obratov evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou. Dňa 25. februára podá za zdaňovacie obdobie január opravný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie správny údaj o celkovej sume obratov evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou, ako aj všetky ostatné správne údaje uvedené v pôvodne podanom kontrolnom výkaze.

Kontrolný výkaz podaný dňa 25. februára za zdaňovacie obdobie január označí na prvej strane formulára ako „opravný kontrolný výkaz“.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.